Gud - Kortspil -

Titel: Gud

Antal Personer:
Min 3

Redskaber:
1 spil kort

Drikkevarer:
Øl

Beskrivelse:
Kært barn har mange navne, og det har spillet her også. Vi har valgt at kalde
det "gud", men titler som "konge", "regel" mlf. er også brugt om dette særdeles
underholdende spil.

Spillet minder i sig selv om spillet ”træmand”, eller også er det omvendt, i hvert
fald er der den åbenlyse forskel, at der her spilles med kort.
Alle kortene blandes ud på bordet med bagsiden opad (i en stor roderi). Hver deltager
skiftes til at tage et kort, ligesom man i "træmand" skiftes til at slå
med terningerne.

En skitse over kortets betydning kunne se således ud:

Trækkes der en:
2 - personen der trak kortet må give 2 slurke væk
3 - personen der trak kortet må give 3 slurke væk
4 – drikker personen der trak kortet selv 4 slurke
5 – Tæl til 21, den som kommer til at sige 21 skal drikke en tår. Personen som
træk kortet starter med at sige 1, den næste person kan så vælge at sige 2 eller 2,3.
Hvis der kun bliver sagt 2 forsætter runden i samme retning, men
bliver der sagt 2 og 3 skiftes der retning, dvs. at personen som sagde 1
skal nu sige 4 eller 4,5. Hvis der er en som fucker det op, skal personen
drikke en slurk og runden er således forbi.
6 – Regel: Spilleren der trækker en sekser får nu lov til at indføre en ny regel i
spillet og bestemme, hvilken straf der eventuelt skal gives til de klovne,
som overtræder denne regel. Der ingen grænser for, hvilke regler
man kan lave, men oftest er det sjovest at lave regler, der kræver, at man laver
om på sproget. F.eks. at man ikke må sige personnavne, osv. En
sekser kan også bruges til at ophæve en tidligere lavet regel, men hvis 6'eren
bliver brugt på at ophæve, kan den ikke bruges til at lave en ny regel.
7 – 7 tabellen. Den første skal sige 1, den næste skal sige 2, den næste skal sige
3 osv., der må ikke siges nogen tal hvor 7 indgår i eller går op i,
eksempler herpå kan være, 17 eller 14.
8 - Tissekort: Personen der trækker kortet gemmer det, og kan til enhver tid
indløse kortet, der giver en tur på toilettet (en særlig frihed, der under
normale omstændigheder udelukkende er forbeholdt indehaveren af dette
kort).
9 – Sidste person med sin pegefinger på næsen skal drikke.
10 – Kategori: Personen der trækker dette kort bestemmer en kategori, hvorefter
denne person selv nævner et eksempel indenfor den nævnte
kategori. Et eksempel kan være kategorien ølmærker, pensonen siger såf.eks.
Tuborg, hvorefter personen til venstre for ham så fortsætter med
f.eks. Heineken. Rækken kører så bordet rundt indtil en eller anden
ikke kan nævne flere mærker, eller siger et mærke, der er blevet sagt af en
anden person tidligere. I begge tilfælde drikker denne personen, der bryder
rækken.
11 – 9 – Sidste person med sin tommeltot på bordkanten skal drikke
. 12 – Spørgekort. Kortet kan gemmes, og bruges på et hvilket som helst
tidspunkt. Det går ud på at få en hvilken anden deltager til at svare på et
spørgsmål, hvis personen svarer, skal personen så drikke, hvis ikke, så¨skal du
selv.
13 – Enten drikke stop, som betyder at alle starter med at drikke af deres øl på
samme tidspunkt, den første person som må stoppe med at drikke, er
den som har trukket kortet, herefter må personen til venstre så stoppe, og
så den næste osv. Hvis denne form findes for hårdt kan kongerne også
bruges ved, at den som vender den sidste konge skal drikke en hel øl.
14 – Gud, hele formålet med spillet!! Personen som vender dette kort bestemmer
alt, han/hun er forhøjet over enhver regel,
(undtagen de grundlæggende,
som er et vidt begreb). Personen som er gud, må give
slurke efter behag. Når der vendes et nyt es går statusen som gud videre til
personen som har vendt det nye es.

Ovenstående er kun en skitse til spillet, i kan selv bestemme hvilke kort der har
de forskellige betydninger. Det eneste som er vigtigt er, at I bliver enige
om reglerne, før I går igang, ellers kan der opstå store uenigheder,
som kan udvikle sig til noget grimt.
Google+